JEDNÁNÍ PRACOVNÍCH SKUPIN

Pracovní skupina Zaměstnanost a sociální oblast – 2. jednání – zápis zde.

Pracovní skupina Vzdělávání – 2. jednání – zápis zde.

Pracovní skupina Zaměstnanost a sociální oblast – 1. jednání – zápis zde.

Pracovní skupina Vzdělávání – 1. jednání – zápis zde.

Pracovní skupina Aplikovaný výzkum – 1. jednání – zápis zde.

Pracovní skupina Mobilita – 2. jednání – zápis zde.

Pracovní skupina Mobilita – 1. jednání – zápis zde.