Archiv ukončených výzev

Zde jsou k nahlédnutí výzvy, u kterých již byl ukončen termín podání žádosti:

  • Výzvy operačního programu Zaměstnanost:

4. výzva k předkládání projektových záměrů „Rozvoj nabídky služeb pro podporu zaměstnanosti“ vyhlášená v termínu od 16.1. do 31.3.2017.

5. výzva k předkládání projektových záměrů „Rozvoj služeb vedoucích k sociálnímu začleňování“ vyhlášená v termínu od 16.1. do 31.3.2017.

Projektové záměry předložené do výzev 4 a 5 byly posuzovány dle kritérií uvedených v příloze „Posouzení projektového záměru ŘV ITI“.

  • Výzvy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV):

– 11. výzva k předkládání projektových záměrů „Předaplikační výzkum pro ITI“, Příl. č. 1 – Indikátory výzvy, Příl. č. 2 – Podmínky plnění indikátorů, Příl. č. 3 – Podkladový materiál –  vyhlášená v termínu od 13.2.2017 do 8.3.2017. Pro hodnocení výzvy ŘO č. 02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI není relevantní vykazování indikátorů 2 00 00 a 2 02 13, které byly součástí výzvy nositele ITI č. 11.

  • Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP):

1. výzva k předkládání projektových záměrů „Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy“ vyhlášená v termínu od 20.12.2016 do 31.3.2017.

2. výzva k předkládání projektových záměrů „Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů“ vyhlášená v termínu od 20.12.2016 do 10.1.2017.

3. výzva k předkládání projektových záměry „Optimalizace a rozvoj cyklodopravy“ vyhlášená v termínu od 20.12.2016 do 31.3.2017.

6. výzva k předkládání projektových záměrů „Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (ITI)“ vyhlášená v termínu od 2.2.2017 do 31.3.2017.

Zde ke stažení: Prezentace k záměrům, Prezentace k žádostem, CRR – Závěrečné ověření způsobilosti.

7. výzva k předkládání projektových záměrů „Sociální bydlení (ITI)“ vyhlášená v termínu od 2.2.2017 do 31.3.2017.

12. výzva k předkládání projektových záměrů „Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů“ v termínu od 2.5.2017 do 31.5.2017.

13. výzva k předkládání projektových záměrů „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření“ v termínu od 2.5.2017 do 31.5.2017.

Zde ke stažení: Prezentace k záměrům, Prezentace k žádostem, Prezentace CRR, CRR – Závěrečné ověření způsobilosti.

8. výzva k předkládání projektových záměrů „Vznik nových a rozšíření kapacit stávajících sociálních podniků“ vyhlášená v termínu od 2.2.2017 do 31.3.2017.

Zde ke stažení: Prezentace k záměrům, Prezentace k žádostem, Prezentace CRR, CRR – Závěrečné ověření způsobilosti.

9. výzva k předkládání projektových záměrů „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření“ vyhlášená v termínu od 2.2. 2017do 28.2.2017.

10. výzva k předkládání projektových záměrů „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření“ vyhlášená v termínu od 2.2.2017do 28.2.2017.

Prezentace ze semináře k výzvám nositele č. 9 a 10 zde: Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI, Výzvy ZS ITI – Infrastruktura SŠ a VOŠ, Infrastruktura ZŠ, Prezentace pro školy – nositel ITI.