Archiv ukončených výzev

Zde jsou k nahlédnutí výzvy, u kterých již byl ukončen termín podání žádosti:

  • Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP):

1. výzva k předkládání projektových záměrů „Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy“ vyhlášená v termínu od 20.12.2016 do 31.3.2017.

2. výzva k předkládání projektových záměrů „Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů“ vyhlášená v termínu od 20.12.2016 do 10.1.2017.

3. výzva k předkládání projektových záměry „Optimalizace a rozvoj cyklodopravy“ vyhlášená v termínu od 20.12.2016 do 31.3.2017.

6. výzva k předkládání projektových záměrů „Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (ITI)“ vyhlášená v termínu od 2.2.2017 do 31.3.2017.

Zde ke stažení: Prezentace k záměrům, Prezentace k žádostem, CRR – Závěrečné ověření způsobilosti.

7. výzva k předkládání projektových záměrů „Sociální bydlení (ITI)“ vyhlášená v termínu od 2.2.2017 do 31.3.2017.

Zde ke stažení: Prezentace k záměrům, Prezentace k žádostem, Prezentace CRR, CRR – Závěrečné ověření způsobilosti.

8. výzva k předkládání projektových záměrů „Vznik nových a rozšíření kapacit stávajících sociálních podniků“ vyhlášená v termínu od 2.2.2017 do 31.3.2017.

Zde ke stažení: Prezentace k záměrům, Prezentace k žádostem, Prezentace CRR, CRR – Závěrečné ověření způsobilosti.

9. výzva k předkládání projektových záměrů „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření“ vyhlášená v termínu od 2.2. 2017do 28.2.2017.

10. výzva k předkládání projektových záměrů „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření“ vyhlášená v termínu od 2.2.2017do 28.2.2017.

Prezentace ze semináře k výzvám nositele č. 9 a 10 zde: Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI, Výzvy ZS ITI – Infrastruktura SŠ a VOŠ, Infrastruktura ZŠ, Prezentace pro školy – nositel ITI.

12. výzva k předkládání projektových záměrů „Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů“ v termínu od 2.5.2017 do 31.5.2017.

13. výzva k předkládání projektových záměrů „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření“ v termínu od 2.5.2017 do 31.5.2017.

– změna 15. výzvy k předkládání projektových záměrů „Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů“ v termínu od 10.7.2017 do 31.8.2017.

16. výzva k předkládání projektových záměrů „Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy“ v termínu od 26.6.2017 do 31.8.2017.

17. výzva k předkládání projektových záměrů „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření“  v termínu od 25.8.2017 do 26.9.2017.

18. výzva k předkládání projektových záměrů „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření“ v termínu od 25.8.2017 do 26.9.2017.

19. výzva k předkládání projektových záměrů „Sociální bydlení (ITI)“ v termínu od 22.9.2017 do 16.10.2017.

20. výzva k předkládání projektových záměrů „Vznik nových a rozšíření kapacit stávajících sociálních podniků“ v termínu od 1.9.2017 do 16.10.2017.

23. výzva k předkládání projektových záměrů „Optimalizace a rozvoj cyklodopravy“ v termínu od 26.9.2017 do 31.10.2017.

– 24. výzva k předkládání projektových záměrů „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření“  v termínu od 6.12.2017 do 12.1.2018 ve vazbě na výzvu IROP č. 66 – Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI.

25. výzva k předkládání projektových záměrů „Sociální bydlení ITI“ v termínu od 14.12.2017 do 31.1.2018 ve vazbě na výzvu IROP č. 60 – Sociální infrastruktura – integrované projekty ITI.

  • Výzvy operačního programu Doprava:

– změna 14. výzvy k předkládání projektových záměrů „Rozvoj městských drážních systémů včetně související infrastruktury“ v termínu od 1.6.2017 do 31.8.2017.

  • Výzvy operačního programu Zaměstnanost:

4. výzva k předkládání projektových záměrů „Rozvoj nabídky služeb pro podporu zaměstnanosti“ vyhlášená v termínu od 16.1. do 31.3.2017.

5. výzva k předkládání projektových záměrů „Rozvoj služeb vedoucích k sociálnímu začleňování“ vyhlášená v termínu od 16.1. do 31.3.2017.

Projektové záměry předložené do výzev 4 a 5 byly posuzovány dle kritérií uvedených v příloze „Posouzení projektového záměru ŘV ITI„.

21. výzva k předkládání projektových záměrů „Rozvoj nabídky služeb pro podporu zaměstnanosti“ v termínu od 1.9.2017 do 16.10.2017.

22. výzva k předkládání projektových záměrů „Rozvoj služeb vedoucích k sociálnímu začleňování“  v termínu od 1.9.2017 do 16.10.2017.

  • Výzvy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV):

– 11. výzva k předkládání projektových záměrů „Předaplikační výzkum pro ITI„, Příl. č. 1 – Indikátory výzvy, Příl. č. 2 – Podmínky plnění indikátorů, Příl. č. 3 – Podkladový materiál.