VÝZVY

Zde budou uveřejňovány výzvy operačních programů určené pro ITI a zároveň výzvy nositele pro předkládání projektových záměrů v rámci naplňování Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti.

Zde si můžete stáhnout šablonu pro vyplnění projektového záměru

Předpokládaný harmonogram výzev: Harmonogram výzev nositele ITI a ZS ITI.

  • Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP): 

Statutární město Plzeň jako nositel Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti

– vyhlašuje 12. výzvu k předkládání projektových záměrů „Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů“ v termínu od 2.5.2017 do 31.5.2017.

– vyhlašuje 13. výzvu k předkládání projektových záměrů „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření“ v termínu od 2.5.2017 do 31.5.2017.

  • Výzvy operačního programu Zaměstnanost:   Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.
  • Výzvy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV):   Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.

 

Výzva č. 50Udržitelná doprava:

 http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-50-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-ITI