VÝZVY

Zde budou uveřejňovány výzvy operačních programů určené pro ITI a zároveň výzvy nositele pro předkládání projektových záměrů v rámci naplňování Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti.

Zde si můžete stáhnout šablonu pro vyplnění projektového záměru.

  • Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP):

Statutární město Plzeň jako nositel Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti

– vyhlašuje 26. výzvu k předkládání projektových záměrů „Zlepšení napojení metropolitní oblasti na TEN-T“ v termínu od 8.3.2018 do 20.9.2018.

– vyhlašuje 28. výzvu k předkládání projektových záměrů „Vznik nových a rozšíření kapacit stávajících sociálních podniků III“ v termínu od 3.4.208 do 25.5.2018.

  • Výzvy operačního programu Životní prostředí:

Statutární město Plzeň jako nositel Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti

– vyhlašuje 27. výzvu k předkládání projektových záměrů „Výstavba a rekonstrukce retenčních nádrží, sběračů a kanalizací“ v termínu od 5.3.2018 do 20.11.2018.

  • Výzvy operačního programu Doprava:

Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.

  • Výzvy operačního programu Zaměstnanost:  

– vyhlašuje 29. výzvu k předkládání projektových záměrů „Rozvoj nabídky služeb pro podporu zaměstnanosti“ v termínu od 3.4.2018 do 25.5.2018. K této výzvě se bude konat seminář – více zde.

– vyhlašuje 30. výzvu k předkládání projektových záměrů „ Rozvoj služeb vedoucích k sociálnímu začleňování“ v termínu od 3.4.2018 do 25.5.2018. K této výzvě se bude konat seminář – více zde.

Výzvy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV):  

– vyhlašuje 31. výzvu k předkládání projektových záměrů „Předaplikační výzkum II“ v termínu od 16.4.2018 do 14.5.2018.