VÝZVY

Zde budou uveřejňovány výzvy operačních programů určené pro ITI a zároveň výzvy nositele pro předkládání projektových záměrů v rámci naplňování Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti.

Zde si můžete stáhnout šablonu pro vyplnění projektového záměru.

  • Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP):

Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.

  • Výzvy Operačního programu Životní prostředí:

Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.

  • Výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost:  

Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.

  • Výzvy Operačního programu Doprava:

Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.

  • Výzvy Operačního programu Zaměstnanost:  

Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.

  • Výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV):  

Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.