VÝZVY

Zde budou uveřejňovány výzvy operačních programů určené pro ITI a zároveň výzvy nositele pro předkládání projektových záměrů v rámci naplňování Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti.

Zde si můžete stáhnout šablonu pro vyplnění projektového záměru.

  • Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP):

Statutární město Plzeň jako nositel Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti

– oznamuje změnu 15. výzvy k předkládání projektových záměrů „Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů“ v termínu od 10.7.2017 do 31.8.2017.

– vyhlašuje 16. výzvu k předkládání projektových záměrů „Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy“ v termínu od 26.6.2017 do 31.8.2017.

– vyhlašuje 17. výzvu k předkládání projektových záměrů „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření“ v termínu od 25.8.2017 do 26.9.2017.

– vyhlašuje 18. výzvu k předkládání projektových záměrů „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření“ v termínu od 25.8.2017 do 26.9.2017.

– vyhlašuje 20. výzvu k předkládání projektových záměrů „Vznik nových a rozšíření kapacit stávajících sociálních podniků“ v termínu od 1.9.2017 – 16.10.2017.

Výzva č. 50 – Udržitelná doprava:

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-50-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-ITI

  • Výzvy operačního programu Doprava:

Statutární město Plzeň jako nositel Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti

– oznamuje změnu 14. výzvy k předkládání projektových záměrů „Rozvoj městských drážních systémů včetně související infrastruktury“ v termínu od 1.6.2017 do 31.8.2017.

Výzva č. 17 operačního programu Doprava: http://web.opd.cz/vyzva-17/

  • Výzvy operačního programu Zaměstnanost:  

Statutární město Plzeň jako nositel Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti

– vyhlašuje 21. výzvu k předkládání projektových záměrů „Rozvoj nabídky služeb pro podporu zaměstnanosti“ v termínu od 1.9.2017 do 16.10.2017.

– vyhlašuje 22. výzvu k předkládání projektových záměrů „Rozvoj služeb vedoucích k sociálnímu začleňování“ v termínu od 1.9.2017 do 16.10.2017.

  • Výzvy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV):   Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.