VÝZVY

Zde budou uveřejňovány výzvy operačních programů určené pro ITI a zároveň výzvy nositele pro předkládání projektových záměrů v rámci naplňování Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti.

Zde si můžete stáhnout šablonu pro vyplnění projektového záměru.

  • Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP):

Statutární město Plzeň jako nositel Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti

– vyhlašuje 26. výzvu k předkládání projektových záměrů „Zlepšení napojení metropolitní oblasti na TEN-T“ v termínu od 8.3.2018 do 20.9.2018.

– vyhlašuje 35. výzvu k předkládání projektových záměrů „Optimalizace a rozvoj cyklodopravy III“ v termínu od 26.6.2018 do 6.9.2018.

– vyhlašuje 36. výzvu k předkládání projektových záměrů „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření V.“ – v termínu od 20. 8. 2018 do 21.9.2018.

  • Výzvy Operačního programu Životní prostředí:

Statutární město Plzeň jako nositel Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti

– vyhlašuje 27. výzvu k předkládání projektových záměrů „Výstavba a rekonstrukce retenčních nádrží, sběračů a kanalizací“ v termínu od 5.3.2018 do 20.11.2018.

  • Výzvy Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost:  

Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.

  • Výzvy Operačního programu Doprava:

Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.

  • Výzvy Operačního programu Zaměstnanost:  

Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.

  • Výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV):  

Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.