VÝZVY

Zde budou uveřejňovány výzvy operačních programů určené pro ITI a zároveň výzvy nositele pro předkládání projektových záměrů v rámci naplňování Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti.

Zde si můžete stáhnout šablonu pro vyplnění projektového záměru.

  • Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP):

Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.

Výzva č. 50 – Udržitelná doprava:

http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-50-Udrzitelna-doprava-integrovane-projekty-ITI

  • Výzvy operačního programu Doprava:

Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.

  • Výzvy operačního programu Zaměstnanost:  

Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.

  • Výzvy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV):  

Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.