Aktuality

12. 2. 2019

Vyhlášena výzva č. 26 ZS ITI Vznik nových a rozšíření kapacit stávajících sociálních podniků IV - integrované projekty ITI k předkládání projektových žádostí, v termínu 12. 2. 2019 - 29. 8. 2019

12. 2. 2019

Vyhlášena výzva č. 25 ZS ITI Sociální bydlení IV - integrované projekty ITI k předkládání projektových žádostí, v termínu 12. 2. 2019 - 22. 8. 2019

12. 2. 2019

Vyhlášena výzva č. 24 ZS ITI Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby II - integrované projekty ITI k předkládání projektových žádostí, v termínu 12. 2. 2019 - 15. 8. 2019

12. 2. 2019

Vyhlášena výzva č. 43 nositele ITI Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby (ITI) k předkládání projektových záměrů, v termínu 12. 2. 2019 - 20. 3. 2019

12. 2. 2019

Vyhlášena výzva č. 42 nositele ITI Vznik nových a rozšíření kapacit stávajících sociálních podniků IV. k předkládání projektových záměrů, v termínu 12. 2. 2019 - 20. 3. 2019

12. 2. 2019

Vyhlášena výzva č. 41 nositele ITI Sociální bydlení (ITI) IV. k předkládání projektových záměrů, v termínu 12. 2. 2019 - 20. 3. 2019

30.01.2019

Vyhlášena výzva ZS ITI č. 23 k předkládání projektových žádostí Optimalizace a rozvoj cyklodopravy IV. – integrované projekty ITI. Tato výzva navazuje na 38. výzvu nositele ITI. Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ je 28. 2. 2019 v 9:00 hodin. Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu je 1. 7. 2019 ve 14:00 hodin.

30. 01.2019

Vyhlášena výzva č. 38 k předkládání projektových záměrů Optimalizace a rozvoj cyklodopravy IV. v termínu od 30. 1. 2019 do 20. 3. 2019.

28.01.2019

Vyhlášena výzva č. 37 k předkládání projektových záměrů „Služby infrastruktury“ v termínu od  28. 1. 2019 do 28. 2. 2019.

17.01.2019

17. jednání Řídicího výboru ITI.

05.12.2018

Změna termínu ukončení výzvy ZS ITI č. 19 Zlepšení napojení metropolitní oblasti TEN-T – integrované projekty ITI“ k předkládání projektových žádostí v termínu 12. 3. 2018 – 30. 6. 2019.

12.11.2018

Navýšení alokace výzvy nositele ITI č. 36 a výzvy ZS ITI č. 22 – „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření V – integrované projekty ITI“ v termínu od 20. 8. 2018 do 29.11.2018.

06.11.2018

6. jednání Řídicího výboru ITI.

17.10.2018

5. jednání pracovní skupiny Vzdělávání.

24.09.2018

15. jednání Řídicího výboru ITI.

13. 09. 2018

6. jednání pracovní skupiny Mobilita.

12. 09. 2018

Seminář pro žadatele k výzvě nositele ITI č. 36 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření – pozvánka zde.

10. 09. 2018

Změny ve výzvě nositele ITI č. 36 k předkládání projektových záměrů "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření."

10. 09. 2018

Navýšení alokace výzvy ZS ITI č. 22 k předkládání projektových žádostí "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření V. - integrované projekty II" v termínu 20. 8 2018 - 29.11.2018.

20. 08. 2018

Vyhlášena výzva č. 36 k předkládání projektových záměrů "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření V." v termínu od 20. 8. 2018 do 21.9.2018.

20. 08. 2018

Vyhlášena výzva ZS ITI č. 22 k předkládání projektových žádostí "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření V. - integrované projekty ITI" v termínu od 20. 8. 2018 do 29.11.2018.

01. 08. 2018

Vyhlášena výzva ZS ITI č. 21 k předkládání projektových žádostí "Optimalizace a rozvoj cyklodopravy III - integrované projekty ITI" v termínu 1. 8. 2018 - 20.12.2018.

26. 06. 2018

Vyhlášena výzva č. 35 k předkládání projektových záměrů "Optimalizace a rozvoj cyklodopravy III" v termínu od 26.6.2018 do 6.9.2018.

19. 06. 2018

změna termínu ukončení výzvy č. 15 "Optimalizace a rozvoj cyklodopravy – integrované projekty ITI" ke dni 31. 7. 2018. Tato výzva bude nahrazena výzvou č. 21 "Optimalizace a rozvoj cyklodopravy – integrované projekty ITI" a bude vyhlášena ke dni 1. 8. 2018 za stejných podmínek.

19. 06. 2018

14. jednání Řídicího výboru ITI.

08. 06. 2018

4. jednání pracovní skupiny Zaměstnanost a sociální oblast.

01. 06. 2018

Vyhlášena výzva č. 34 k předkládání projektových záměrů "SPOLUPRÁCE-KLASTRY" v termínu od 1.6.2018 do 31.7.2018.

01. 06. 2018

Vyhlášena výzva č. 33 k předkládání projektových záměrů "POTENCIÁL" v termínu od 1.6.2018 do 31.7.2018.

01. 06. 2018

Vyhlášena výzva č. 32 k předkládání projektových záměrů "INOVACE - Inovační projekt" v termínu od 1.6.2018 do 31.7.2018.

11. 05. 2018

Seminář pro žadatele k výzvě nositele ITI č. 29 a 30 z OP Zaměstnanost - pozvánka zde.

03. 05. 2018

5. jednání pracovní skupiny Mobilita.

26. 04. 2018

Seminář pro žadatele k výzvě nositele ITI č. 28 a výzvě ZS ITI č. 20 ve vazbě na výzvu  IROP č. 63 - Sociální podnikání - integrované projekty ITI - pozvánka zde.

16. 04. 2018

Vyhlášena výzva č. 31 k předkládání projektových záměrů "Předaplikační výzkum II" v termínu od 16.4.2018 do 14.5.2018.

03. 04. 2018

Vyhlášena výzva č. 30 k předkládání projektových záměrů "Rozvoj služeb vedoucích k sociálnímu začleňování" v termínu od 3.4.2018 do 25.5.2018.

03. 04. 2018

Vyhlášena výzva č. 29 k předkládání projektových záměrů "Rozvoj nabídky služeb pro podporu zaměstnanosti" v termínu od 3.4.2018 do 25.5.2018.

03. 04. 2018

Vyhlášena výzva č. 28 k předkládání projektových záměrů "Vznik nových a rozšíření kapacit stávajících sociálních podniků III" v termínu od 3.4.2018 do 25.5.2018.

03. 04. 2018

Vyhlášena výzva ZS ITI č. 20 k předkládání projektových žádostí "Vznik nových a rozšíření kapacit stávajících sociálních podniků III - integrované projekty ITI" v termínu 3. 4. 2018 - 19.11.2018.

22. 03. 2018

13. jednání Řídicího výboru ITI.

21. 03. 2018

Jednání pracovní skupiny Technická infrastruktura.

12. 03. 2018

Vyhlášena výzva ZS ITI č. 19 "Zlepšení napojení metropolitní oblasti na TEN-T - integrované projekty ITI" . Tato výzva navazuje na 26. výzvu nositele ITI. Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ je 3. 4. 2018 v 9:00 hodin. Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu je 20.12.2018 ve 14:00 hodin. Z technických důvodů byl posunutý termín vyhlášení výzvy z 8. 3. 2018 právě na 12. 3. 2018.

08. 03. 2018

Vyhlášena výzva č. 26 k předkládání projektových záměrů "Zlepšení napojení metropolitní oblasti na TEN-T" v termínu od 8.3.208 do 20.9.2018.

05. 03. 2018

Vyhlášena výzva č. 27 k předkládání projektových záměrů "Výstavba a rekonstrukce retenčních nádrží, sběračů a kanalizací" v termínu od 5.3.2018 do 20.11.2018.

22. 02. 2018

Sběr žádostí v rámci výzvy ZS ITI č. 15 "Optimalizace a rozvoj cyklodopravy - integrované projekty ITI" je prodloužen do 20.12.2018 do 14:00 hodin.

21. 02. 2018

Upřesňující informace pro žadatele k vydávání stanoviska statutárního města Plzně k projektům sociálního bydlení v rámci integrovaných projektů ITI realizovaných na území města Plzně. Dokument vymezuje území vhodná, nevhodná pro pořízení sociálního bydlení a území, kde se nedoporučuje pořizovat sociální bydlení - ke stažení zde.

14. 02. 2018

12. jednání Řídicího výboru ITI.

12. 02. 2018

3. jednání pracovní skupiny Zaměstnanost a sociální oblast.

01. 02. 2018

Vyhlášena výzva ZS ITI č. 18 k předkládání projektových žádostí "Sociální bydlení - Integrované projekty ITI" v termínu 1.2.2018 - 30.4.2018.

25. 01. 2018

4. jednání pracovní skupiny Vzdělávání.

14. 12. 2017

Vyhlášena výzva č. 25 k předkládání projektových záměrů "Sociální bydlení (ITI)" v termínu od 14.12.2017 do 31.1.2018.

06. 12. 2017

Vyhlášena výzva č. 24 k předkládání projektových záměrů "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření" v termínu od 6.12.2017 do 12.1.2018 ve vazbě na výzvu IROP č. 66 - Infrastruktura pro vzdělávání - Integrované projekty ITI.

Zároveň byla vyhlášena i navazující výzva ZS ITI č. 17 "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření - integrované projekty ITI - datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu je 28.2.2018 ve 14:00 hodin.

23. 11. 2017

11. jednání Řídicího výboru ITI - od 14:00 hod.

14. 11. 2017

Oznámení o plánovaném vyhlášení výzvy č. 25 Sociální bydlení ITI. Více informací v Harmonogramu výzev.

08. 11. 2017

4. jednání pracovní skupiny Mobilita.

06. 11. 2017

Oznámení o plánovaném vyhlášení výzvy č. 24 nositele ITI pro základní vzdělávání. Více informací v Harmonogramu výzev.

01. 11. 2017

Vyhlášena výzva ZS ITI č. 16 k předkládání projektových žádostí "Sociální bydlení - Integrované projekty ITI" v termínu od 1.11.2017 - 17.1.2018.

30. 10. 2017

2. jednání pracovní skupiny Zaměstnanost a sociální oblast.

24. 10. 2017

10. jednání Řídícího výboru ITI.

10. 10. 2017

3. jednání pracovní skupiny Vzdělávání.

05. 10. 2017

Seminář pro žadatele k výzvám nositele ITI č. 19 a 20 ve vazbě na výzvu IROP č. 60 - Sociální infrastruktura - integrované projekty ITI a ve výzvě č. 63 Sociální podnikání - integrované projekty ITI - pozvánka zde.

26. 09. 2017

Vyhlášena výzva ZS ITI č. 15 k předkládání projektových žádostí "Optimalizace a rozvoj cyklodopravy - integrované projekty ITI" v termínu od 26.9.2017 do 28.2.2018.

26. 09. 2017

Vyhlášena výzva č. 23 k předkládání projektových záměrů "Optimalizace a rozvoj cyklodopravy" v termínu od 26.9.2017 do 31.10.2017.

22. 09. 2017

Vyhlášena výzva č. 19 k předkládání projektových záměrů "Sociální bydlení (ITI)" v termínu od 22.9.2017 do 16.10.2017.

20. 09. 2017

Workshop pro žadatele k výzvám nositele ITI č. 21 "Rozvoj nabídky služeb pro podporu zaměstnanosti" ve vazbě na výzvu OPZ č. 03_16_045 a výzvy nositele ITI č. 22 "Rozvoj služeb vedoucích k sociálnímu začleňování" ve vazbě na výzvu OPZ č. 03_16_048 - pozvánka zde.

14. 09. 2017

9. jednání Řídicího výboru ITI.

12. 09. 2017

Seminář pro žadatele k výzvám nositele ITI č. 17 a 18 ve vazbě na výzvu IROP č. 66 - Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI - pozvánka zde.

11. 09. 2017

3. jednání PS Mobilita.

01. 09. 2017

Vyhlášena výzva č. 21 k předkládání projektových záměrů "Rozvoj nabídky služeb pro podporu zaměstnanosti" v termínu od 1.9.2017 do 16.10.2017.

01. 09. 2017

Změna termínu vyhlášení výzvy nositele ITI - Výzvy č. 19 Sociální bydlení (ITI), která měla být vyhlášena 1.9.2017, bude vyhlášena pravděpodobně 22.9.2017 z důvodu plánované revize výzvy Řídicího orgánu IROP č. 60 Sociální struktura - integrované projekty ITI - více v záložce Harmonogram výzev.

01. 09. 2017

Vyhlášena výzva č. 22 k předkládání projektových záměrů "Rozvoj služeb vedoucích k sociálnímu začleňování" v termínu od 1.9.2017 do 16.10.2017.

01. 09. 2017

Vyhlášena výzva č. 20 k předkládání projektových záměrů - "Vznik nových a rozšíření kapacit stávajících sociálních podniků" v termínu od 1.9.2017 do 16.10.2017.

25. 08. 2017

Vyhlášena výzva č. 17 k předkládání projektových záměrů "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření" v termínu od 25.8.2017 do 26.9.2017

25. 08. 2017

Vyhlášena výzva č. 18 k předkládání projektových záměrů "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření" v termínu od 25.8.2017 do 26.9.2017

16. 08. 2017

Došlo ke změně ve výzvě č. 11 ZS ITI "Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů". Aktuální text výzvy je dostupný zde.

10. 07. 2017

Vyhlášena výzva ZS ITI č. 11 "Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů". Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu je 21.12.2017 ve 14:00 hodin.

10. 07. 2017

Vyhlášena výzva č. 15 k předkládání projektových záměrů - "Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů" v termínu od 10.7.2017 do 31.8.2017.

30. 06. 2017

Výzva ZS ITI č. 1 "Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy" byla prodloužena. Datum a čas ukončení příjmu  žádostí o podporu je nově 30.11.2017 ve 14 hod.

26. 06. 2017

Oznámení o plánovaném vyhlášení výzvy č. 18 nositele ITI pro střední vzdělávání - informace zde.

23. 06. 2017

Oznámení o plánovaném vyhlášení výzvy č. 17 nositele ITI pro základní vzdělávání - informace zde.

21. 06. 2017

Oznámení o plánovaném vyhlášení výzvy č. 20 nositele ITI na sociální podnikání - informace zde.

15. 06. 2017

8. jednání Řídicího výboru ITI - od 10:00 hod.

09. 06. 2017

2. jednání pracovní skupiny Vzdělávání.

29. 05. 2017

Workshop k projektovým záměrům chystaným do výzvy nositele ITI č. 13 (výzva IROP č. 66) - pozvánka zde.

23. 05. 2017

Seminář pro žadatele k výzvě nositele ITI č. 13 ve vazbě na výzvu IROP č. 66 - Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI - pozvánka zde.

11. 05. 2017

Vyhlášena výzva ZS ITI č. 9 - "Terminály - integrované projekty ITI".

02. 05. 2017

Vyhlášena výzva č. 12 k předkládání projektových záměrů "Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů" v termínu od 2.5.2017 do 31.5.2017.

02. 05. 2017

Vyhlášena výzva č. 13 k předkládání projektových záměrů "Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření" ve vazbě na výzvu IROP č. 66 - Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI v termínu od 2.5.2017 do 31.5.2017.

02. 05. 2017

Předpokládané vyhlášení výzvy č. 13 "ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ" ve vazbě na výzvu IROP č. 66 - Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI.

25. 04. 2017

7. jednání Řídicího výboru ITI.

12. 04. 2017

1. jednání pracovní skupiny Zaměstnanost a sociální oblast.

11. 04. 2017

2. jednání pracovní skupiny Mobilita (koná se na KÚPK).

27. 03. 2017

Workshop k projektovým záměrům chystaným do výzev OP Zaměstnanost č. 45 a 48 - pozvánka zde.

22. 03. 2017

Seminář pro žadatele k výzvě IROP č. 60 - Sociální infrastruktura a č. 63 Sociální podnikání - integrované projekty ITI - pozvánka zde.

20. 03. 2017

1. jednání pracovní skupiny Aplikovaný výzkum.

15. 03. 2017

6. jednání Řídicího výboru ITI.

15. 03. 2017

Vyhlášeny výzvy ZS ITI.

09. 03. 2017

1. jednání pracovní skupiny Vzdělávání.

06. 03. 2017

OP VVV - Předaplikační výzkum: Konzultační den - workshop pro žadatele - pozvánka zde.

23. 02. 2017

Seminář pro žadatele k výzvě IROP č. 50 - Udržitelná doprava - integrované projekty ITI - Optimalizace a rozvoj cyklodopravy - pozvánka zde.

22. 02. 2017

Vyhlášeny výzvy ZS ITI.

21. 02. 2017

Byl schválen "Strategický rámec MAP do roku 2023 v území ORP Plzeň" - http://www.dotaceeu.cz/getmedia/d6c69732-bed0-4a5a-b49d-7d5fa84c7c70/OPR_Plzen.pdf.

13. 02. 2017

Vyhlášena 11. výzva k předkládání projektových záměrů "Předaplikační výzkum pro ITI, Příl. č. 1 - Indikátory výzvy, Příl. č. 2 - Podmínky plnění indikátorů, Příl. č. 3 Podkladový materiál v termínu od 13.2.2017 do 8.3.2017. Pro hodnocení výzvy ŘO č. 02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI není relevantní vykazování indikátorů 2 00 00 a 2 02 13, které byly součástí výzvy nositele ITI č. 11.

08. 02. 2017

Seminář pro základní a střední školy k výzvám nositele ITI č. 9 a 10 - pozvánka zde.

02. 02. 2017

Zastupitelstvo města Plzně schválilo "Plán udržitelné mobility Plzně" - http://www.mobilita-plzen.cz/ke-stazeni.

02. 02. 2017

Vyhlášeny výzvy nositele ITI č. 6 - 10 ve vazbě na výzvy IROP č. 60, 63, 66 - integrované projekty ITI.

26. 01. 2017

5. jednání Řídicího výboru ITI.

17. 01. 2017

1. jednání pracovní skupiny Mobilita - zápis z jednání zde.

16. 01. 2017

Vyhlášeny výzvy nositele ITI č. 4 a 5 ve vazbě na výzvy OP Zaměstnanost č. 03_16_045 a 03_16_048.

12. 01. 2017

4. jednání Řídicího výboru ITI.

20. 12. 2016

Vyhlášeny výzvy nositele č. 1 - 3 ve vazbě na výzvu IROP č. 50 - Udržitelná doprava.

24. 11. 2016

3. jednání Řídicího výboru ITI.

25. 10. 2016

2. jednání Řídicího výboru ITI.

08. 09. 2016

Zastupitelstvo města Plzně schválilo aktuální verzi Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti.

28. 06. 2016

1. jednání Řídicího výboru ITI.

05. 05. 2016

Radou města Plzně bylo schváleno složení Řídicího výboru ITI.

31. 03. 2016

Operačním programem Zaměstnanost byly vyhlášeny první výzvy pro ITI. K  nahlédutí v záložce VÝZVY.

28. 01. 2016

Zastupitelé schválili Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti - informace.