KONTAKTY

Nositel Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti:

Nositel ITI poskytuje konzultace ohledně souladu/nesouladu projektových záměrů žadatelů se Strategií ITI plzeňské metropolitní oblasti.

Mgr. Jiřina Koppová: koppova@plzen.eu

  • Operační program Zaměstnanost
  • IROP – SC 2.1 Sociální bydlení, Rozvoj sociálních služeb, SC 2.2 Sociální podnikání, SC 2.4 Infrastruktura základních a středních škol včetně bezbariérových opatření

Ing. Eva Jindrová: jindrovae@plzen.eu

  • IROP – SC 1.2 Doprava
  • Operační program Doprava – SC 1.4

Ing. Martin Babuška: babuska@plzen.eu

  • OP VVV
  • OP PIK

 

Zprostředkující subjekt ITI plzeňské metropolitní oblasti:

Zprostředkující subjekt ITI poskytuje konzultace k výzvám ZS ITI, ke kritériím hodnocení a podávání žádostí o dotaci.

Mgr. Ing. Veronika Eretová: eretovav@plzen.eu, tel.: 37 803 2470

Mgr. Lucie Vlčková: vlckovalu@plzen.eu, tel.: 37 803 2469

Mgr. Ondřej Petrišče: petrisce@plzen.eu, tel.: 37 803 2468

Mgr. Veronika Syrovátková: syrovatkovav@plzen.eu, tel.: 37 803 2467