AKTUALITY

10.07.2017      Vyhlášena výzva č. 15 k předkládání projektových záměrů – Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů v termínu od 10.7.2017 do 31.8.2017.

10.07.2017      Byla vyhlášena výzva ZS ITI č. 11 „Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů„. Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu je 21.12.2017 ve 14:00 hodin.

30.06.2017      Výzva ZS ITI č. 1 „Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy“ byla prodloužena. Datum a čas ukončení příjmu  žádostí o podporu je nově 30.11.2017 ve 14 hod.

26.06.2017      Oznámení o plánovaném vyhlášení výzvy č. 18 nositele ITI pro střední vzdělávání – informace zde.

23.06.2017      Oznámení o plánovaném vyhlášení výzvy č. 17 nositele ITI pro základní vzdělávání – informace zde.

21.06.2017      Oznámení o plánovaném vyhlášení výzvy č. 20 nositele ITI na sociální podnikání – informace zde.

16.06.2017      Vyhlášena výzva ZS ITI č. 10 – „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření – integrované projekty ITI„.

15.06.2017    8. jednání Řídicího výboru ITI – od 10:00 hod.

09.06.2017    2. jednání pracovní skupiny Vzdělávání.

29.05.2017    Workshop k projektovým záměrům chystaným do výzvy nositele ITI č. 13 (výzva IROP č. 66) – pozvánka zde.

23.05.2017    Seminář pro žadatele k výzvě nositele ITI č. 13 ve vazbě na výzvu IROP č. 66 – Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI – pozvánka zde.

11.05.2017     Vyhlášena výzva ZS ITI č. 9 – „Terminály – integrované projekty ITI„.

02.05.2017    Vyhlášena výzva č. 13 k předkládání projektových záměrů „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření“ ve vazbě na výzvu IROP č. 66 – Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI v termínu od 2.5.2017 do 31.5.2017.

02.05.2017    Vyhlášena výzva č. 12 k předkládání projektových záměrů „Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů“ v termínu od 2.5.2017 do 31.5.2017.

02.05.2017    Předpokládané vyhlášení výzvy č. 13 „ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ“ ve vazbě na výzvu IROP č. 66 – Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI.

25.04.2017   7. jednání Řídicího výboru ITI.

12.04.2017    1. jednání pracovní skupiny Zaměstnanost a sociální oblast.

11.04.2017    2. jednání pracovní skupiny Mobilita (koná se na KÚPK).

27.03.2017    Workshop k projektovým záměrům chystaným do výzev OP Zaměstnanost č. 45 a 48 – pozvánka zde.

22.03.2017    Seminář pro žadatele k výzvě IROP č. 60 – Sociální infrastruktura a č. 63 Sociální podnikání – integrované projekty ITI – pozvánka zde.

20.03.2017     1. jednání pracovní skupiny Aplikovaný výzkum.

15.03.2017     6. jednání Řídicího výboru ITI.

15.03.2017    Vyhlášeny výzvy ZS ITI.

09.03.2017     1. jednání pracovní skupiny Vzdělávání.

06.03.2017     OP VVV – Předaplikační výzkum: Konzultační den – workshop pro žadatele – pozvánka zde.

23.02.2017     Seminář pro žadatele k výzvě IROP č. 50 – Udržitelná doprava – integrované projekty ITI – Optimalizace a rozvoj cyklodopravy – pozvánka zde.

22.02.2017     Vyhlášeny výzvy ZS ITI.

21.02.2017    Byl schválen „Strategický rámec MAP do roku 2023 v území ORP Plzeň“ – http://www.dotaceeu.cz/getmedia/d6c69732-bed0-4a5a-b49d-7d5fa84c7c70/OPR_Plzen.pdf.

08.02.2017      Seminář pro základní a střední školy k výzvám nositele ITI č. 9 a 10 – pozvánka zde.

02.02.2017      Vyhlášeny výzvy nositele ITI č. 6 – 10 ve vazbě na výzvy IROP č. 60, 63, 66 – integrované projekty ITI.

02.02.2017     Zastupitelstvo města Plzně schválilo „Plán udržitelné mobility Plzně“ – http://www.mobilita-plzen.cz/ke-stazeni.

26.01.2017       5. jednání Řídicího výboru ITI.

17.01.2017       1. jednání pracovní skupiny Mobilitazápis z jednání zde.

16.01.2017       Vyhlášeny výzvy nositele ITI č. 4 a 5 ve vazbě na výzvy OP Zaměstnanost č. 03_16_045 a 03_16_048.

12.01.2017      4. jednání Řídicího výboru ITI.

20.12.2016       Vyhlášeny výzvy nositele č. 1 – 3 ve vazbě na výzvu IROP č. 50 – Udržitelná doprava.

24.11.2016       3. jednání Řídicího výboru ITI.

25.10.2016       2. jednání Řídicího výboru ITI.

08.09.2016       Zastupitelstvo města Plzně schválilo aktuální verzi Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti.

28.06.2016       1. jednání Řídicího výboru ITI.

05.05.2016        Radou města Plzně bylo schváleno složení Řídicího výboru ITI.

31.03.2016       Operačním programem Zaměstnanost byly vyhlášeny první výzvy pro ITI. K  nahlédutí v záložce VÝZVY.

28.01.2016       Zastupitelé schválili Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti – informace.