AKTUALITY

05.12.2018      Změna termínu ukončení výzvy ZS ITI č. 19 Zlepšení napojení metropolitní oblasti TEN-T – integrované projekty ITI“ k předkládání projektových žádostí v termínu 12. 3. 2018 – 30. 6. 2019.

12.11.2018      Navýšení alokace výzvy nositele ITI č. 36 a výzvy ZS ITI č. 22 – „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření V – integrované projekty ITI“ v termínu od 20. 8. 2018 do 29.11.2018.

06.11.2018      16. jednání Řídicího výboru ITI.

17.10.2018      5. jednání pracovní skupiny Vzdělávání.

24.09.2018     15. jednání Řídicího výboru ITI.

13.09.2018      6. jednání pracovní skupiny Mobilita.

10.09.2018      Navýšení alokace výzvy ZS ITI č. 22 k předkládání projektových žádostí „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření V. – integrované projekty II“ v termínu 20. 8. 2018 – 29.11.2018.

10.09.2018      Změny ve výzvě nositele ITI č. 36 k předkládání projektových záměrů „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření.“

12.09.2018      Seminář pro žadatele k výzvě nositele ITI č. 36 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření – pozvánka zde.

20.08.2018      Vyhlášena výzva č. 36 k předkládání projektových záměrů „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření V.“ v termínu od 20. 8. 2018 do 21.9.2018.

20.08.2018      Vyhlášena výzva ZS ITI č. 22 k předkládání projektových žádostí „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření V. – integrované projekty ITI“ v termínu od 20. 8. 2018 do 29.11.2018.

01.08.2018      Vyhlášena výzva ZS ITI č. 21 k předkládání projektových žádostí „Optimalizace a rozvoj cyklodopravy III – integrované projekty ITI“ v termínu 1. 8. 2018 – 20.12.2018.

26.06.2018     Vyhlášena výzva č. 35 k předkládání projektových záměrů „Optimalizace a rozvoj cyklodopravy III“ v termínu od 26.6.2018 do 6.9.2018.

19.06.2018     změna termínu ukončení výzvy č. 15Optimalizace a rozvoj cyklodopravy – integrované projekty ITIke dni 31. 7. 2018. Tato výzva bude nahrazena výzvou č. 21 „Optimalizace a rozvoj cyklodopravy – integrované projekty ITI“ a bude vyhlášena ke dni 1. 8. 2018 za stejných podmínek.

19.06.2018      14. jednání Řídicího výboru ITI.

08.06.2018      4. jednání pracovní skupiny Zaměstnanost a sociální oblast.

01.06.2018     Vyhlášena výzva č. 34 k předkládání projektových záměrů „SPOLUPRÁCE-KLASTRY“ v termínu od 1.6.2018 do 31.7.2018.

01.06.2018     Vyhlášena výzva č. 33 k předkládání projektových záměrů „POTENCIÁL“ v termínu od 1.6.2018 do 31.7.2018.

01.06.2018     Vyhlášena výzva č. 32 k předkládání projektových záměrů „INOVACE – Inovační projekt“ v termínu od 1.6.2018 do 31.7.2018.

11.05.2018      Seminář pro žadatele k výzvě nositele ITI č. 29 a 30 z OP Zaměstnanost – pozvánka zde.

03.05.2018     5. jednání pracovní skupiny Mobilita.

26.04.2018      Seminář pro žadatele k výzvě nositele ITI č. 28 a výzvě ZS ITI č. 20 ve vazbě na výzvu  IROP č. 63 – Sociální podnikání – integrované projekty ITI – pozvánka zde.

16.04.2018      Vyhlášena výzva č. 31 k předkládání projektových záměrů „Předaplikační výzkum II“ v termínu od 16.4.2018 do 14.5.2018.

03.04.2018      Vyhlášena výzva č. 30 k předkládání projektových záměrů „Rozvoj služeb vedoucích k sociálnímu začleňování“ v termínu od 3.4.2018 do 25.5.2018.

03.04.2018      Vyhlášena výzva č. 29 k předkládání projektových záměrů „Rozvoj nabídky služeb pro podporu zaměstnanosti“ v termínu od 3.4.2018 do 25.5.2018.

03.04.2018      Vyhlášena výzva č. 28 k předkládání projektových záměrů „Vznik nových a rozšíření kapacit stávajících sociálních podniků III“ v termínu od 3.4.2018 do 25.5.2018.

03.04.2018      Vyhlášena výzva ZS ITI č. 20 k předkládání projektových žádostí „Vznik nových a rozšíření kapacit stávajících sociálních podniků III – integrované projekty ITI“ v termínu 3. 4. 2018 – 19.11.2018.

22.03.2018      13. jednání Řídicího výboru ITI.

21.03.2018      Jednání pracovní skupiny Technická infrastruktura.

12.03.2018      Vyhlášena výzva ZS ITI č. 19 „Zlepšení napojení metropolitní oblasti na TEN-T – integrované projekty ITI“ . Tato výzva navazuje na 26. výzvu nositele ITI. Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+ je 3. 4. 2018 v 9:00 hodin. Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu je 20.12.2018 ve 14:00 hodin. Z technických důvodů byl posunutý termín vyhlášení výzvy z 8. 3. 2018 právě na 12. 3. 2018.

08.03.2018      Vyhlášena výzva č. 26 k předkládání projektových záměrů „Zlepšení napojení metropolitní oblasti na TEN-T“ v termínu od 8.3.208 do 20.9.2018.

05.03.2018      Vyhlášena výzva č. 27 k předkládání projektových záměrů „Výstavba a rekonstrukce retenčních nádrží, sběračů a kanalizací“ v termínu od 5.3.2018 do 20.11.2018.

22.02.2018      Sběr žádostí v rámci výzvy ZS ITI č. 15 „Optimalizace a rozvoj cyklodopravy – integrované projekty ITIje prodloužen do 20.12.2018 do 14:00 hodin.

21.02.2018      Upřesňující informace pro žadatele k vydávání stanoviska statutárního města Plzně k projektům sociálního bydlení v rámci integrovaných projektů ITI realizovaných na území města Plzně. Dokument vymezuje území vhodná, nevhodná pro pořízení sociálního bydlení a území, kde se nedoporučuje pořizovat sociální bydlení – ke stažení zde.

14.02.2018      12. jednání Řídicího výboru ITI.

12.02.2018      3. jednání pracovní skupiny Zaměstnanost a sociální oblast.

01.02.2018      Vyhlášena výzva ZS ITI č. 18 k předkládání projektových žádostí „Sociální bydlení – Integrované projekty ITI“ v termínu 1.2.2018 – 30.4.2018.

25.01.2018     4. jednání pracovní skupiny Vzdělávání.

14.12.2017     Vyhlášena výzva č. 25 k předkládání projektových záměrů „Sociální bydlení (ITI)“ v termínu od 14.12.2017 do 31.1.2018.

06.12.2017      Vyhlášena výzva č. 24 k předkládání projektových záměrů „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření“ v termínu od 6.12.2017 do 12.1.2018 ve vazbě na výzvu IROP č. 66 – Infrastruktura pro vzdělávání – Integrované projekty ITI.

Zároveň byla vyhlášena i navazující výzva ZS ITI č. 17 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření – integrované projekty ITI – datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu je 28.2.2018 ve 14:00 hodin.

23.11.2017     11. jednání Řídicího výboru ITI – od 14:00 hod.

14.11.2017     Oznámení o plánovaném vyhlášení výzvy č. 25 Sociální bydlení ITI. Více informací v Harmonogramu výzev.

08.11.2017      4. jednání pracovní skupiny Mobilita.

06.11.2017     Oznámení o plánovaném vyhlášení výzvy č. 24 nositele ITI pro základní vzdělávání. Více informací v Harmonogramu výzev.

01.11.2017     Vyhlášena výzva ZS ITI č. 16 k předkládání projektových žádostí „Sociální bydlení – Integrované projekty ITI“ v termínu od 1.11.2017 – 17.1.2018.

30.10.2017     2. jednání pracovní skupiny Zaměstnanost a sociální oblast.

24.10.2017     10. jednání Řídícího výboru ITI.

10.10.2017     3. jednání pracovní skupiny Vzdělávání.

05.10.2017     Seminář pro žadatele k výzvám nositele ITI č. 19 a 20 ve vazbě na výzvu IROP č. 60 – Sociální infrastruktura – integrované projekty ITI a ve výzvě č. 63 Sociální podnikání – integrované projekty ITI – pozvánka zde.

26.09.2017    Vyhlášena výzva ZS ITI č. 15 k předkládání projektových žádostí „Optimalizace a rozvoj cyklodopravy – integrované projekty ITI“ v termínu od 26.9.2017 do 28.2.2018.

26.09.2017     Vyhlášena výzva č. 23 k předkládání projektových záměrů „Optimalizace a rozvoj cyklodopravy“ v termínu od 26.9.2017 do 31.10.2017.

22.09.2017     Vyhlášena výzva č. 19 k předkládání projektových záměrů „Sociální bydlení (ITI)“ v termínu od 22.9.2017 do 16.10.2017.

20.09.2017     Workshop pro žadatele k výzvám nositele ITI č. 21 „Rozvoj nabídky služeb pro podporu zaměstnanosti“ ve vazbě na výzvu OPZ č. 03_16_045 a výzvy nositele ITI č. 22 „Rozvoj služeb vedoucích k sociálnímu začleňování“ ve vazbě na výzvu OPZ č. 03_16_048 – pozvánka zde.

14.09.2017     9. jednání Řídicího výboru ITI.

12.09.2017    Seminář pro žadatele k výzvám nositele ITI č. 17 a 18 ve vazbě na výzvu IROP č. 66 – Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI – pozvánka zde.

11.09.2017     3. jednání PS Mobilita.

01.09.2017    Změna termínu vyhlášení výzvy nositele ITIVýzvy č. 19 Sociální bydlení (ITI), která měla být vyhlášena 1.9.2017, bude vyhlášena pravděpodobně 22.9.2017 z důvodu plánované revize výzvy Řídicího orgánu IROP č. 60 Sociální struktura – integrované projekty ITI – více v záložce Harmonogram výzev.

01.09.2017    Vyhlášena výzva č. 21 k předkládání projektových záměrů „Rozvoj nabídky služeb pro podporu zaměstnanosti“ v termínu od 1.9.2017 do 16.10.2017.

01.09.2017   Vyhlášena výzva č. 22 k předkládání projektových záměrů „Rozvoj služeb vedoucích k sociálnímu začleňování“ v termínu od 1.9.2017 do 16.10.2017.

01.09.2017    Vyhlášena výzva č. 20 k předkládání projektových záměrů – „Vznik nových a rozšíření kapacit stávajících sociálních podniků“ v termínu od 1.9.2017 do 16.10.2017.

01.09.2017   Vyhlášena výzva ZS ITI č. 14 – „Vznik nových a rozšíření kapacit stávajících sociálních podniků – integrované projekty ITI„.

25.08.2017     Vyhlášena výzva č. 17 k předkládání projektových záměrů „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření“ v termínu od 25.8.2017 do 26.9.2017. Byla vyhlášena i navazující výzva ZS ITI č. 12 – plné znění výzvy zde.

25.08.2017     Vyhlášena výzva č. 18 k předkládání projektových záměrů „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro střední vzdělávání včetně bezbariérových opatření“ v termínu od 25.8.2017 do 26.9.2017. Byla vyhlášena i navazující výzva ZS ITI č. 13 – plné znění výzvy zde.

16.08.2017     Došlo ke změně ve výzvě č. 11 ZS ITI „Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů“. Aktuální text výzvy je dostupný zde.

10.07.2017      Vyhlášena výzva č. 15 k předkládání projektových záměrů – „Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů“ v termínu od 10.7.2017 do 31.8.2017.

10.07.2017      Vyhlášena výzva ZS ITI č. 11 „Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů„. Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu je 21.12.2017 ve 14:00 hodin.

30.06.2017      Výzva ZS ITI č. 1 „Obměna vozového parku využívajícího drážní systémy“ byla prodloužena. Datum a čas ukončení příjmu  žádostí o podporu je nově 30.11.2017 ve 14 hod.

26.06.2017      Oznámení o plánovaném vyhlášení výzvy č. 18 nositele ITI pro střední vzdělávání – informace zde.

23.06.2017      Oznámení o plánovaném vyhlášení výzvy č. 17 nositele ITI pro základní vzdělávání – informace zde.

21.06.2017      Oznámení o plánovaném vyhlášení výzvy č. 20 nositele ITI na sociální podnikání – informace zde.

16.06.2017      Vyhlášena výzva ZS ITI č. 10 – „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření – integrované projekty ITI„.

15.06.2017    8. jednání Řídicího výboru ITI – od 10:00 hod.

09.06.2017    2. jednání pracovní skupiny Vzdělávání.

29.05.2017    Workshop k projektovým záměrům chystaným do výzvy nositele ITI č. 13 (výzva IROP č. 66) – pozvánka zde.

23.05.2017    Seminář pro žadatele k výzvě nositele ITI č. 13 ve vazbě na výzvu IROP č. 66 – Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI – pozvánka zde.

11.05.2017     Vyhlášena výzva ZS ITI č. 9 – „Terminály – integrované projekty ITI„.

02.05.2017    Vyhlášena výzva č. 13 k předkládání projektových záměrů „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání včetně bezbariérových opatření“ ve vazbě na výzvu IROP č. 66 – Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI v termínu od 2.5.2017 do 31.5.2017.

02.05.2017    Vyhlášena výzva č. 12 k předkládání projektových záměrů „Vybudování a modernizace přestupních uzlů a terminálů“ v termínu od 2.5.2017 do 31.5.2017.

02.05.2017    Předpokládané vyhlášení výzvy č. 13 „ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ BEZBARIÉROVÝCH OPATŘENÍ“ ve vazbě na výzvu IROP č. 66 – Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI.

25.04.2017   7. jednání Řídicího výboru ITI.

12.04.2017    1. jednání pracovní skupiny Zaměstnanost a sociální oblast.

11.04.2017    2. jednání pracovní skupiny Mobilita (koná se na KÚPK).

27.03.2017    Workshop k projektovým záměrům chystaným do výzev OP Zaměstnanost č. 45 a 48 – pozvánka zde.

22.03.2017    Seminář pro žadatele k výzvě IROP č. 60 – Sociální infrastruktura a č. 63 Sociální podnikání – integrované projekty ITI – pozvánka zde.

20.03.2017     1. jednání pracovní skupiny Aplikovaný výzkum.

15.03.2017     6. jednání Řídicího výboru ITI.

15.03.2017    Vyhlášeny výzvy ZS ITI.

09.03.2017     1. jednání pracovní skupiny Vzdělávání.

06.03.2017     OP VVV – Předaplikační výzkum: Konzultační den – workshop pro žadatele – pozvánka zde.

23.02.2017     Seminář pro žadatele k výzvě IROP č. 50 – Udržitelná doprava – integrované projekty ITI – Optimalizace a rozvoj cyklodopravy – pozvánka zde.

22.02.2017     Vyhlášeny výzvy ZS ITI.

21.02.2017    Byl schválen „Strategický rámec MAP do roku 2023 v území ORP Plzeň“ – http://www.dotaceeu.cz/getmedia/d6c69732-bed0-4a5a-b49d-7d5fa84c7c70/OPR_Plzen.pdf.

13.02.2017   Vyhlášena 11. výzva k předkládání projektových záměrů „Předaplikační výzkum pro ITI, Příl. č. 1 – Indikátory výzvy, Příl. č. 2 – Podmínky plnění indikátorů, Příl. č. 3 Podkladový materiál v termínu od 13.2.2017 do 8.3.2017. Pro hodnocení výzvy ŘO č. 02_17_048 Předaplikační výzkum pro ITI není relevantní vykazování indikátorů 2 00 00 a 2 02 13, které byly součástí výzvy nositele ITI č. 11.

08.02.2017      Seminář pro základní a střední školy k výzvám nositele ITI č. 9 a 10 – pozvánka zde.

02.02.2017      Vyhlášeny výzvy nositele ITI č. 6 – 10 ve vazbě na výzvy IROP č. 60, 63, 66 – integrované projekty ITI.

02.02.2017     Zastupitelstvo města Plzně schválilo „Plán udržitelné mobility Plzně“ – http://www.mobilita-plzen.cz/ke-stazeni.

26.01.2017       5. jednání Řídicího výboru ITI.

17.01.2017       1. jednání pracovní skupiny Mobilitazápis z jednání zde.

16.01.2017       Vyhlášeny výzvy nositele ITI č. 4 a 5 ve vazbě na výzvy OP Zaměstnanost č. 03_16_045 a 03_16_048.

12.01.2017      4. jednání Řídicího výboru ITI.

20.12.2016       Vyhlášeny výzvy nositele č. 1 – 3 ve vazbě na výzvu IROP č. 50 – Udržitelná doprava.

24.11.2016       3. jednání Řídicího výboru ITI.

25.10.2016       2. jednání Řídicího výboru ITI.

08.09.2016       Zastupitelstvo města Plzně schválilo aktuální verzi Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti.

28.06.2016       1. jednání Řídicího výboru ITI.

05.05.2016        Radou města Plzně bylo schváleno složení Řídicího výboru ITI.

31.03.2016       Operačním programem Zaměstnanost byly vyhlášeny první výzvy pro ITI. K  nahlédutí v záložce VÝZVY.

28.01.2016       Zastupitelé schválili Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti – informace.